Αρχική   /  /«Πράσινο ρεύμα» στις τουριστικές επιχειρήσεις από τη EUNICE POWER

27 Ιουνίου Ιουνίου, 2019

Πράσινο Σήμα

«Πράσινο ρεύμα» στις τουριστικές επιχειρήσεις από τη EUNICE POWER

H EUNICE POWER ανοίγει νέους δρόμους στις τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα παρέχοντάς τους ανταγωνιστικά τιμολόγια, για να μειώσουν δραστικά το κόστος της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και παράλληλα, ΔΩΡΕΑΝ πιστοποίηση ότι κάνουν χρήση «πράσινης» ενέργειας!

Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες το 40% των τουριστών παγκοσμίως λαμβάνει σοβαρά υπόψη το πόσο φιλικό προς το περιβάλλον είναι ένα τουριστικό κατάλυμα και γενικά ένας προορισμός, όταν κάνει τα ταξιδιωτικά του σχέδια.

Οι εν λόγω μελέτες αναδεικνύει την ανερχόμενη τάση στην παγκόσμια τουριστική αγορά, σύμφωνα με την οποία η υιοθέτηση περιβαλλοντικά βιώσιμων πρακτικών συνιστά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και λόγος αναγνώρισης και επιβράβευσης από τουριστικούς θεσμούς και φορείς πιστοποίησης.

Το «Πράσινο Σήμα»

Κάθε επιχείρηση που συμβάλλεται με τη EUNICE POWER λαμβάνει αυτόματα το «Πράσινο Σήμα», το οποίο πιστοποιεί, με τη «σφραγίδα» του ΔΑΠΕΕΠ (πρώην ΛΑΓΗΕ), ότι ο κάτοχός του κάνει χρήση ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Με το «Πράσινο Σήμα» η EUNICE POWER παρέχει στις τουριστικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν ένα ισχυρότατο μέσο για να αναδείξουν το «πράσινο» προφίλ τους και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση των επισκεπτών.

Οι τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να τοποθετήσουν το «Πράσινο Σήμα»  της EUNICE POWER σε συσκευασίες προϊόντων, σε καταστήματα, σε οχήματα και σε όλες τις δράσεις επικοινωνίας τους.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να γίνουν πιο ελκυστικές σε ένα ολοένα αυξανόμενο ρεύμα επισκεπτών, που έχει  περιβαλλοντικές ανησυχίες.

Πρόκειται για επισκέπτες που ταξιδεύουν περισσότερο από το μέσο τουρίστα και έχουν μεγαλύτερη επιρροή μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ένας αυξανόμενος αριθμός μεγάλων οργανισμών η εταιρειών προσδιορίζει τη λειτουργία τους στην αγορά με γνώμονα την μείωση του ενεργειακού  τους αποτυπώματος ως  δείγμα της Κοινωνικής Εταιρικής τους Ευθύνης .

Στα πλαίσια αυτά όλο και περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες εμπλουτίζουν τα προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με δράσεις και δραστηριότητες προστασίας του περιβάλλοντος, διαφοροποιώντας το τουριστικό τους προϊόν ώστε να καλύπτει τις ανησυχίες ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου κοινού.

Ως ηγέτης του ρεύματος της «πράσινης» ενέργειας στην Ελλάδα, η EUNICE POWER, με την υποστήριξη του Ομίλου EUNICE ENERGY GROUP (EEG), έρχεται να προσφέρει εδώ και τώρα πρωτοποριακές λύσεις και τεχνογνωσία στις επιχειρήσεις του κλάδου Τουρισμού.

27 Ιουνίου Ιουνίου, 2019

Πράσινο Σήμα

Πώς θα ωφεληθείτε από την αλλαγή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος

Αρχική   /  /Πώς θα ωφεληθείτε από την αλλαγή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος

27 Ιουνίου Ιουνίου, 2019

Άρθρα

Πώς θα ωφεληθείτε από την αλλαγή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος

Σε μια αγορά όπου προσφέρονται πλήθος επιλογών και προσφορών στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος  , είναι σημαντικό ο καταναλωτής να έχει σωστή ενημέρωση προκειμένου να λαμβάνει ορθές και συμφέρουσες αποφάσεις.

Από το ύψος των τιμολογίων και το είδος των χρεώσεων, μέχρι τον τρόπο και τον χρόνο εξόφλησης του Λογαριασμού Κατανάλωσης, υπάρχουν πολλά σημεία που μπορεί να κάνουν τη διαφορά υπέρ ή και κατά του καταναλωτή, για τα οποία θα πρέπει να είναι ενήμερος.

Ποιες είναι οι χρεώσεις;

Κάθε καταναλωτής οφείλει να γνωρίζει τις χρεώσεις στο Λογαριασμό Κατανάλωσης ρεύματός του.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι κοινές για όλους τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Οι χρεώσεις αυτές συνεισπράτονται με τον λογαριασμό, ορίζονται από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας και στη συνέχεια αποδίδονται στους δικαιούχους οργανισμούς.

Οι ανταγωνιστικές χρεώσεις αφορούν την κατανάλωση ενέργειας, ισχύος, πάγια κ.λπ. και αποτελούν το σημείο σύγκρισης των τιμολογίων των προμηθευτών.

Σε αρκετές περιπτώσεις, τα προσφερόμενα συμβόλαια περιλαμβάνουν πάγια χρέωση η ακόμα και συνδρομή , η οποία μπορεί να είναι ετήσια  ή μηνιαία. Στη EUNICE POWER ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει συμβόλαια με ή χωρίς πάγια χρέωση.

Εμπρόθεσμη εξόφληση

Η εξόφληση των Λογαριασμών Κατανάλωσης εμπρόθεσμα συνήθως ανταμείβεται με έκπτωση στη χρέωση επί της κατανάλωσης. Η EUNICE POWER παρέχει κατά κανόνα έκπτωση 15% επί των τιμολογίων της στους καταναλωτές που εξοφλούν τους  λογαριασμούς  τους εμπρόθεσμα.

Μάλιστα, κάνοντας χρήση της πάγιας τραπεζικής εντολής, ως τρόπου πληρωμής του λογαριασμού, εξασφαλίζεται αδιαλείπτως το προσφερόμενο μειωμένο Τιμολόγιο έγκαιρης εξόφλησης.

Σταθερή ή κλιμακωτή χρέωση

Σε ορισμένους παρόχους, η χρέωση της κατανάλωσης ρεύματος μεταβάλλεται μετά την υπέρβαση ενός συγκεκριμένου ορίου. Ενδεικτικά, ο βασικός πάροχος μεταβάλλει τη χρέωσή τους αν η τετραμηνιαία κατανάλωση ξεπεράσει τις 2.000 ΚWh. Η EUNICE POWER προσφέρει σταθερή χρέωση ανεξαρτήτως ύψους κατανάλωσης.  Γι’ αυτό και στις μεγάλες καταναλώσεις το όφελος του καταναλωτή ξεπερνά το 20% σε σύγκριση με το βασικό πάροχο.

Ρήτρα Οριακής Τιμής Συστήματος

Σε κάθε προσφορά, οι καταναλωτές είναι καλό να εξετάζουν αν υπάρχουν ρήτρες ή πρόσθετες χρεώσεις που μπορεί να «φουσκώσουν» τον τελικό λογαριασμό. Μια τέτοια είναι η λεγόμενη ρήτρα Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ).

Η ΟΤΣ  αντανακλά την τιμή χονδρικής, με την οποία κάθε πάροχος ενέργειας αγοράζει το ηλεκτρικό ρεύμα από το Σύστημα.

Κάθε πάροχος καθορίζει στα συμβόλαιά του με τους πελάτες ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών της ΟΤΣ, για το οποίο ισχύουν οι τιμοκατάλογοί του.

Όταν η ΟΤΣ ξεπεράσει αυτό το εύρος τιμών, τότε ο πάροχος έχει δικαίωμα να αναπροσαρμόζει προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αναλογικά, τις χρεώσεις του.

Η τιμολογιακή πολιτική της EUNICE POWER με τον καθορισμό για την ενεργοποίηση της  ρήτρας της οριακής τιμής, πολύ μεγάλου εύρους διακύμανσης από 43 έως 68 ευρώ/MWh, ουσιαστικά προφυλάσσει τους πελάτες της από δυσάρεστες εκπλήξεις  πρόσθετων χρεώσεων!

Αποφυγή εγγύησης

Με την αλλαγή παρόχου η εγγύηση που ήδη έχετε καταβάλλει, συμψηφίζεται με την αξία της κατανάλωσής σας στον τελευταίο εκκαθαριστικό και τελικό λογαριασμό που εκδίδεται από τον προηγούμενο πάροχό σας.

Ο νέος σας πάροχος θα σας καλέσει να καταβάλετε εκ νέου εγγύηση. Στη EUNICE POWER αυτό μπορείτε να το αποφύγετε αν επιλέξετε να εξοφλείτε τους μηνιαίους λογαριασμούς κατανάλωσης με πάγια τραπεζική εντολή.

 

27 Ιουνίου Ιουνίου, 2019

Άρθρα

EUNICE POWER: 18 συμβουλές για χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος

Αρχική   /  /EUNICE POWER: 18 συμβουλές για χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος

7 Ιουνίου Ιουνίου, 2019

Άρθρα

EUNICE POWER: 18 συμβουλές για χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος

Η αλλαγή παρόχου είναι μόνο η αρχή για να μειωθεί το κόστος ενέργειας σε μια επιχείρηση ή ένα νοικοκυριό. Η έξυπνη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος στις καθημερινές δραστηριότητες έχει ως αποτέλεσμα μείωση της κατανάλωση και σημαντικά χαμηλότερους λογαριασμούς.

Στόχος της EUNICE POWER δεν είναι μόνο να προσφέρει φθηνή και «πράσινη» ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και να εκπαιδεύσει το καταναλωτικό κοινό να καταστήσει την εξοικονόμηση ρεύματος σε τρόπο ζωής.

Με τις παρακάτω 18 αλλαγές στο χώρο σας μπορείτε, χωρίς κόστος, να εξοικονομήσετε 350 ευρώ ή και περισσότερα ετησίως:

 1. Σβήνετε τα περιττά φώτα – λάμπες LED

Δύο λάμπες πυρακτώσεως των 100 watt που μένουν σβηστές για επιπλέον δύο ώρες τη ημέρα μπορούν να εξοικονομήσουν 12 ευρώ μέσα σε ένα χρόνο. Για ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα, τοποθετήστε λάμπες LED σε όλα τα φωτιστικά.

Εξοικονόμηση 12 ευρώ

 1. Επιτραπέζια φωτιστικά

Κλείστε τα φώτα οροφής και χρησιμοποιήστε επιτραπέζια φωτιστικά και κρυφό φωτισμό σε χώρους εργασίας καθώς και σε κουζίνες.

Εξοικονόμηση 5 ευρώ

 1. Γρήγορα ντους

Αν δεν έχετε ηλιακό θερμοσίφωνα, τότε το ζεστό νερό σας κοστίζει πολύ σε ρεύμα και χρήμα.  Αν δυο άτομα στο σπίτι σας μειώσουν το χρόνο που παραμένουν στο ντους κατά ένα λεπτό το καθένα κι αφήνουν αντίστοιχα λιγότερο αναμμένο το θερμοσίφωνα, μπορείτε να εξοικονομήσετε έως και 25 ευρώ σε ένα χρόνο.

Εξοικονόμηση 25 ευρώ

 1. Οικονομία στο ζεστό νερό

Μειώστε τη χρήση του ζεστού νερού κατά 5%, π.χ. κατά το ξύρισμα, το πλύσιμο των χεριών και το βούρτσισμα των δοντιών, για να εξοικονομήσετε περίπου 15 ευρώ.

Εξοικονόμηση 15 ευρώ

 1. Προσοχή στις διαρροές

Η διόρθωση της διαρροής ζεστού νερού στη βρύση σας μπορεί να εξοικονομήσει έως και 7 ευρώ το χρόνο σε ενεργειακό κόστος.

Εξοικονόμηση 7 ευρώ

 1. Αποσυνδέστε τις αχρησιμοποίητες συσκευές

Η κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής μπορεί να αντιπροσωπεύει το 10% της μέσης ετήσιας χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας από ένα νοικοκυριό. Αποσυνδέστε τις αχρησιμοποίητες ηλεκτρονικές συσκευές και εξοικονομήστε 45 ευρώ ετησίως.

Εξοικονόμηση 45 ευρώ

 1. Προτιμάτε laptop

Εάν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την παλιά σας επιφάνεια εργασίας, ανακυκλώστε την και αντικαταστήστε την με φορητό υπολογιστή. Εάν χρησιμοποιείτε το laptop σας δύο ώρες την ημέρα, θα εξοικονομήσετε 3 ευρώ σε ένα χρόνο.

Εξοικονόμηση 3 ευρώ

 1. Κλειστό κλιματιστικό όταν λείπετε

Απενεργοποιήστε αυτό το παλιό κλιματιστικό για πέντε ώρες την ημέρα, όταν λείπετε. Αν το κάνετε αυτό για 60 ημέρες το καλοκαίρι και θα εξοικονομήσετε 14 ευρώ.

Εξοικονόμηση 14 ευρώ

 1. Αλλάξτε τηλεόραση

Ανακυκλώστε ή χαρίστε την παλιά σας τηλεόραση. Ακόμα και αν τη χρησιμοποιείτε μόνο μία ώρα την ημέρα, αυτή η παλιά οθόνη LCD 42 ιντσών κοστίζει 5 ευρώ το χρόνο.

Εξοικονόμηση 5 ευρώ 

 1. Χαμηλώστε το θερμοστάτη

Αν έχετε ηλεκτρική θέρμανση, χαμηλώστε τον θερμοστάτη κατά δύο βαθμούς για να εξοικονομήσετε 5% στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Η μείωσή του κατά 5 βαθμούς θα μπορούσε να εξοικονομήσει 10% επί του λογαριασμού σας.

Εξοικονόμηση 100 ευρώ

 1. Χρησιμοποιήστε έξυπνα τα παράθυρα

Επιτρέψτε την ομαλή ροή του αέρα μέσα στο χώρο σας και μπλοκάρετε τον απογευματινό ήλιο. Θα μπορούσατε να εξοικονομήσετε έως και 8 ευρώ (2 ανεμιστήρες) ή 40 ευρώ (1 μονάδα παλαιού κλιματιστικού) κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Εξοικονόμηση 40 ευρώ

 1. Μειώστε τη θερμότητα στην κουζίνα

Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε το φούρνο το καλοκαίρι. Θα μειώσετε τη θερμότητα στο σπίτι σας και θα εξοικονομήσετε το κόστος ψύξης του σπιτιού σας.

Εξοικονόμηση 4 ευρώ

 1. Γεμάτο πλυντήριο

Φροντίστε το πλυντήριό σας να είναι πάντα γεμάτο ώστε να γλιτώνετε τουλάχιστον ένα κάθε εβδομάδα. Ακόμα και αν χρησιμοποιείτε ήδη μόνο κρύο νερό, θα μπορούσατε να εξοικονομήσετε 15 ευρώ ετησίως.

Εξοικονόμηση 15 ευρώ

 1. Κρύο πλύσιμο

Με τη μετάβαση από το ζεστό σε κρύο νερό για ένα μέσο όρο τριών πλύσεων την εβδομάδα, θα μπορούσατε να εξοικονομήσετε έως και 20 ευρώ ετησίως στο λογαριασμό του ρεύματος.

Εξοικονόμηση 20 ευρώ

 1. Στεγνή πετσέτα στο στεγνωτήριο

Μια στεγνή πετσέτα που προστίθεται στο φορτίο του στεγνωτηρίου σας μπορεί να μειώσει σημαντικά το χρόνο στεγνώματος. Εάν κάνετε επτά στεγνώματα την εβδομάδα αυτό θα μπορούσε να σας εξοικονομήσει 25 ευρώ το χρόνο.

Εξοικονόμηση 25 ευρώ 

 1. Αποτελεσματική ψύξη

Διατηρείστε το ψυγείο και τον καταψύκτη στην ιδανική θερμοκρασία τους. Για το ψυγείο αυτό είναι στους 4° C και ο καταψύκτης σας πρέπει να είναι στους -18 ° C.

Εξοικονόμηση 22 ευρώ

 1. Αποσυνδέστε το δεύτερο ψυγείο

Αποσυνδέστε το δεύτερο ψυγείο και εξοικονομήστε μέχρι και 50 ευρώ το χρόνο.

Εξοικονόμηση 50 ευρώ

 1. Όχι στέγνωμα στο πλυντήριο πιάτων

Το στέγνωμα στο πλυντήριο κοστίζει πολύ σε ρεύμα. Αποεπιλέξτε το και, με βάση μια πλύση πιάτων την ημέρα, εξοικονομήστε μέχρι και 25 ευρώ το έτος.

Εξοικονόμηση 25 ευρώ 

Ελάτε στην ομάδα της EUNICE POWER και ξεκινήστε να εξοικονομείτε ρεύμα και χρήμα!

7 Ιουνίου Ιουνίου, 2019

Άρθρα

EUNICE POWER: «Πράσινο» διαβατήριο για υψηλά κέρδη

Γεια σου! Ρώτησε μας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Eunice Power ή ό,τι άλλο θες!
Μπορώ να λαμβάνω εκκαθαριστικό λογαριασμό κάθε μήνα;! Στη We Energy, σου παρέχουμε τη δυνατότητα να λαμβάνεις μηνιαίο εκκαθαριστικό λογαριασμό συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.
Που μπορώ να αναγγείλω τυχούσες βλάβες στην εγκατάστασή μου;! Μπορείς να αναγγείλεις τη βλάβη σου μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΔΕΔΔΗΕ: link ή τηλεφωνικά στο 11500.
Πως μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας;! Μπορείς να μας καλέσεις τηλεφωνικά στο 210 7294512, ή να μας στείλεις email στο customers@eunice-power.gr
Τι σημαίνει 100% καθαρή, πράσινη ενέργεια;! Στη We Energy παράγουμε ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές. Επιλέγοντας τη We Energy, επιλέγεις πιστοποιημένα καθαρή, πράσινη ηλεκτρική ενέργεια για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, υποστηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.
Πως μπορώ να αλλάξω πάροχο και να έρθω στη We;! Πολύ εύκολα, μέσα από το We-Contract! Ακολούθησε τα βήματα εδώ και ολοκλήρωσε ηλεκτρονικά την αίτησή σου.
Ποιές είναι οι τρέχουσες προσφορές σας;! Σε αυτό το link θα βρεις αναλυτικά όλες τις προσφορές στα προγράμματα που παρέχουμε.
Άλλη ερώτηση / Call me back Γράψε μας το αίτημά σου και ένας εκπρόσωπός μας θα καλέσει άμεσα.


  Ψάχνεις κάτι άλλο;