Αρχική   /  /EUNICE POWER: Αειφόρος ανάπτυξη με 100% «πράσινη» ενέργεια!

26 Νοεμβρίου Νοεμβρίου, 2019

Πράσινη Ενέργεια

EUNICE POWER: Αειφόρος ανάπτυξη με 100% «πράσινη» ενέργεια!

Η αλλαγή παρόχου και μεταφορά στη EUNICE POWER συνιστά το διαβατήριο σε ένα όραμα για βιώσιμη ανάπτυξη που τροφοδοτείται 100% από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στην οποία ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να παράγει, να αποθηκεύει και να εμπορεύεται ηλεκτρικό ρεύμα.

«Στόχος μας στη EUNICE POWER είναι εδραιωθούμε στη συνείδηση του κόσμου ως η εταιρεία που προμηθεύει αποκλειστικά και μόνο καθαρή-πράσινη ενέργεια», επισημαίνει ο Χρήστος Ρήγας, Chief Operations Officer, στη EUNICE POWER. Ένα πρώτο, ουσιαστικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή έγινε με την εντυπωσιακή επίδοση που πέτυχε η EUNICE POWER το 2018 στη σύνθεση του ενεργειακού της μείγματος. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 84,97% της ηλεκτρικής ενέργειας που διέθεσε η EUNICE POWER στους πελάτες της προήλθε από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Το υπόλοιπο 15,03% θα μπορούσε να διατεθεί από τη EUNICE POWER ως πράσινη ενέργεια, αν απαιτούνταν από τους πελάτες της. Για το 2019, η αντίστοιχη επίδοση αναμένεται να αγγίξει το απόλυτο ποσοστό του 100%, μακράν υψηλότερη από κάθε άλλο προμηθευτή στην Ελλάδα.

Καταλυτικό ρόλο σε αυτήν τη διάκριση παίζει η υποστήριξη του μητρικού Ομίλου, EUNICE ENERGY GROUP (EEG), ο οποίος είναι ο πρώτος & μοναδικός Ελληνικός Όμιλος που παράγει και διαθέτει ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από Ανανεώσιμες Πηγές, μέσα από ιδιόκτητα αιολικά και ηλιακά πάρκα σε όλη την Ελλάδα.

«Το όνομα της EUNICE ENERGY GROUP είναι  συνυφασμένο με την πρωτοπορία στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», υπογραμμίζει ο Παναγιώτης Ζωγράφος, Διευθύνων Σύμβουλος της EUNICE POWER κι εξηγεί: «Ενθαρρύνουμε τη Συμμαχία, τη Συμμετοχή, και τη Συνέργεια μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών της Κοινωνίας και του Ομίλου μας. Η βιωσιμότητα και οι στόχοι μας δε βασίζονται στα αθροίσματα  πωλήσεων των επί μέρους δραστηριοτήτων μας, αλλά στο άθροισμα της ικανοποίησης των ενδιαφερομένων μερών που λειτουργούν συνεργάζονται, συμμετέχουν και επιδιώκουν τη συνέργεια και τη σύγκλιση συμφερόντων. Αυτή είναι η κινητήρια δύναμη του αναπτυξιακού οράματος του Ομίλου που συνταξιδεύει με τα συμφέροντα των  συνεργατών, των μετόχων και των άλλων ενδιαφερομένων μερών».

Ο Όμιλος EEG διαθέτει υποδομές και καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, ενώ πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις προκειμένου να εξυπηρετήσει το όραμα για αειφόρο ανάπτυξη με 100% «πράσινη» ενέργεια και να ηγηθεί των εξελίξεων προς μια Δημοκρατία της Ενέργειας.

Με άλλα λόγια, να ηγηθεί της μετάβασης από τον consumer, δηλαδή τον απλό καταναλωτή ενέργειας, και τον prosumer, δηλαδή τον καταναλωτή που παράγει ενέργεια π.χ. βάζοντας φωτοβολταϊκά στη στέγη, στον NetProsumer,  ο οποίος παράγει, καταναλώνει, αποθηκεύει, γίνεται μέλος του δικτύου και εμπορεύεται μόνος του την περίσσεια της ενέργειάς του.

«Σε μια εποχή όπου η ενέργεια αποτελεί ένα από τα βασικότερα αγαθά, οι άνθρωποι της EUNICE οραματίζονται ένα μέλλον με βιώσιμη ανάπτυξη προσιτή και διαθέσιμη σε όλους», τονίζει ο Γιάννης Τούντας, Supply Division Coordinator του Ομίλου EEG.

Με αιχμή του δόρατος τη EUNICE POWER, ο Όμιλος EEG παρέχει σε κάθε Έλληνα όλα τα απαραίτητα εργαλεία, από το να γίνει απλός χρήστης αποκλειστικά πράσινης ενέργειας μέχρι συμμέτοχος σε φωτοβολταϊκό πάρκο ή κάτοχος μικρής ανεμογεννήτριας, ώστε να καταστεί ενεργός και συνειδητός NetProsumer.

Όπως τονίζει ο Χρήστος Ζωγράφος, Cost Analysis Manager στη EUNICE POWER, «Στόχος μας είναι να πρωταγωνιστήσουμε στον κλάδο της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, προσφέροντας στους πελάτες μας τη δυνατότητα να καταναλώνουν 100% πράσινη ενέργεια

26 Νοεμβρίου Νοεμβρίου, 2019

Πράσινη Ενέργεια

Το Λεξικό της Πράσινης Ενέργειας

Αρχική   /  /Το Λεξικό της Πράσινης Ενέργειας

21 Νοεμβρίου Νοεμβρίου, 2019

Πράσινη Ενέργεια

Το Λεξικό της Πράσινης Ενέργειας

Η πράσινη ενέργεια καθίσταται προτεραιότητα ολοένα και περισσότερων καταναλωτών, ιδιωτών κι επιχειρήσεων, αντανακλώντας τη συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη στη συνείδηση του κόσμου για την τροφοδότηση της οικονομικής ανάπτυξης με χαμηλού κόστους και φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια.

Όντας η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που προμηθεύει τους πελάτες της με 100% πράσινη ενέργεια, μέσω του μητρικού Ομίλου EUNICE ENERGY GROUP (EEG), η EUNICE POWER έχει ως όραμα να συνεργαστεί με όσο το δυνατόν περισσότερους καταναλωτές για την προώθηση και την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Σε αυτό το πλαίσιο, επιχειρεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους καταναλωτές στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση και τελικά στην ενεργοποίησή του κόσμου γύρω από την παραγωγή και κατανάλωση Πράσινης Ενέργειας:

Τι είναι η πράσινη ενέργεια;

«Πράσινη» χαρακτηρίζεται η ενέργεια εκείνη που παράγεται από Ανανεώσιμες, μη ορυκτές πηγές, οι οποίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Η κλιματική αλλαγή γίνεται ολοένα και πιο έντονη τα τελευταία χρόνια και οι αρνητικές της συνέπειες πιο αισθητές. Δημιουργείται λοιπόν η ανάγκη να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον και την προστασία του, την ανάπτυξη και την πρόοδο, να στραφούμε προς τις νέες τεχνολογίες που επιτρέπουν τη χαμηλού κόστους παραγωγή εναλλακτικών, πράσινων μορφών ενέργειας με σεβασμό το μέτρο και την αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Τι είναι η Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας;

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) θεωρούνται η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια, τα αέρια που εκλύονται από χώρους υγειονομικής ταφής, από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και τα βιοαέρια, όπως ορίζει η ΟΔΗΓΙΑ 2001/77/ΕΚ. Ονομάζονται ανανεώσιμες ή «ήπιες» μορφές ενέργειας καθώς για την εκμετάλλευσή τους δεν απαιτείται κάποια εξόρυξη, άντληση ή καύση, όπως με τις μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενες πηγές ενέργειας, αλλά απλώς η εκμετάλλευση φυσικών πόρων που υπάρχουν ελεύθεροι στο περιβάλλον. Επιπλέον, είναι  «φιλικές» στο περιβάλλον καθώς δεν εκλύουν διοξείδιο του άνθρακα, τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα  ή υδρογονάνθρακες, όπως οι συμβατικές πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται ευρέως.

 Τι είναι η Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ);

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ (σύμφωνα με τον Ν 2773/1999) είναι η Ηλεκτρική Ενέργεια η προερχόμενη από:

 • Την εκμετάλλευση Αιολικής ή Ηλιακής Ενέργειας ή βιομάζας ή Βιοαερίου.
 • Την εκμετάλλευση Γεωθερμικής Ενέργειας, εφόσον το δικαίωμα εκμετάλλευσης του σχετικού Γεωθερμικού Δυναμικού έχει παραχωρηθεί στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
 • Την εκμετάλλευση της Ενέργειας από την Θάλασσα.
 • Την εκμετάλλευση Υδάτινου Δυναμικού με Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς μέχρι 10MW.
 • Συνδυασμό των ανωτέρω.
 • Τη Συμπαραγωγή, με χρήση των Πηγών Ενέργειας, των (1) και (2) και συνδυασμό τους.

Ποιες είναι οι Μη Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας;

Μη Ανανεώσιμες Πηγές θεωρούνται οι παρακάτω:

 • Γαιάνθρακες
 • Πετρέλαιο
 • Φυσικό Αέριο
 • Πυρηνικά

Σήμερα, το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας που χρησιμοποιούμε προέρχεται από τις συμβατικές πηγές ενέργειας που είναι το πετρέλαιο η βενζίνη και ο άνθρακας. Θεωρούνται μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που αργά η γρήγορα θα εξαντληθούν καθώς δεν αναπληρώνονται ή αναπληρώνονται πολύ αργά για τα ανθρώπινα μέτρα.

Η παραγωγή και χρήση της ενέργειας που προέρχεται από αυτές τις πηγές δημιουργούν μια σειρά από περιβαλλοντικά προβλήματα με αιχμή τους το γνωστό «φαινόμενο του θερμοκηπίου». Επίσης, αν αναλογιστούμε ότι η ανθρωπότητα καταναλώνει ημερησίως τόση ποσότητα ορυκτών καυσίμων όση μπορεί η φύση να δημιουργήσει σε χίλια περίπου χρόνια, αντιλαμβανόμαστε πλέον την έννοια της ανανεωσιμότητας.

Οι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι αυτές που χρησιμοποιούνται κυρίως τα τελευταία χρόνια και που έχουν οδηγήσει σε ενεργειακές κρίσεις, αλλά και στη δημιουργία σειράς προβλημάτων, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Ποια είναι τα Πλεονεκτήματα της Πράσινης Ενέργειας;

Τα κύρια πλεονεκτήματα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, είναι τα εξής:

 • Είναι πρακτικά ανεξάντλητες πηγές και συμβάλλουν στη μείωση της εξάρτησης από συμβατικούς ενεργειακούς πόρους.
 • Απαντούν στο ενεργειακό πρόβλημα για τη σταθεροποίηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και των υπόλοιπων αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον, υποκαθιστώντας τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας από συμβατικές πηγές, οδηγούν σε ελάττωση εκπομπών από άλλους ρυπαντές π.χ. οξείδια θείου και αζώτου που προκαλούν την όξινη βροχή.
 • Είναι εγχώριες πηγές ενέργειας και συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού σε εθνικό επίπεδο.
 • Είναι διάσπαρτες γεωγραφικά και οδηγούν στην αποκέντρωση του ενεργειακού συστήματος, δίνοντας τη δυνατότητα κάλυψης των ενεργειακών αναγκών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ανακουφίζοντας έτσι τα συστήματα υποδομής και μειώνοντας τις απώλειες από τη μεταφορά ενέργειας.
 • Προσφέρουν τη δυνατότητα ορθολογικής αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα των ενεργειακών αναγκών των χρηστών (π.χ. ηλιακή ενέργεια για θερμότητα χαμηλών θερμοκρασιών, αιολική ενέργεια για ηλεκτροπαραγωγή).
 • Έχουν συνήθως χαμηλό λειτουργικό κόστος, που δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας και ειδικότερα των τιμών των συμβατικών καυσίμων.
 • Οι επενδύσεις των ΑΠΕ δημιουργούν σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο.
 • Μπορούν να αποτελέσουν σε πολλές περιπτώσεις πυρήνα για την αναζωογόνηση οικονομικά και κοινωνικά υποβαθμισμένων περιοχών και πόλο για την τοπική ανάπτυξη, με την προώθηση ανάλογων επενδύσεων (π.χ. καλλιέργειες θερμοκηπίου με τη χρήση γεωθερμικής ενέργειας).

Τι είναι οι Πράσινες Επενδύσεις;

Υπάρχουν οι επενδύσεις που θεωρούνται «πράσινες», και αφορούν επιχειρηματικές δραστηριότητες που είναι αποκλειστικά προσανατολισμένες στην προστασία του περιβάλλοντος.

Πράσινες μπορεί να θεωρηθούν επίσης οι επενδύσεις σε εταιρείες που έχουν υιοθετήσει περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές στην παραγωγική τους διαδικασία ή εμπλέκονται μερικώς με πράσινα έργα – ακόμη και εταιρείες που δίνουν πίσω ένα μέρος των κερδών τους σε δράσεις που αντισταθμίζουν το αρνητικό αποτύπωμά τους στο περιβάλλον.

21 Νοεμβρίου Νοεμβρίου, 2019

Πράσινη Ενέργεια

EUNICE ENERGY GROUP: Ο Πρώτος Όμιλος ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ «Πράσινης» Ενέργειας

Γεια σου! Ρώτησε μας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Eunice Power ή ό,τι άλλο θες!
Μπορώ να λαμβάνω εκκαθαριστικό λογαριασμό κάθε μήνα;! Στη We Energy, σου παρέχουμε τη δυνατότητα να λαμβάνεις μηνιαίο εκκαθαριστικό λογαριασμό συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.
Που μπορώ να αναγγείλω τυχούσες βλάβες στην εγκατάστασή μου;! Μπορείς να αναγγείλεις τη βλάβη σου μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΔΕΔΔΗΕ: link ή τηλεφωνικά στο 11500.
Πως μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας;! Μπορείς να μας καλέσεις τηλεφωνικά στο 210 7294512, ή να μας στείλεις email στο customers@eunice-power.gr
Τι σημαίνει 100% καθαρή, πράσινη ενέργεια;! Στη We Energy παράγουμε ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές. Επιλέγοντας τη We Energy, επιλέγεις πιστοποιημένα καθαρή, πράσινη ηλεκτρική ενέργεια για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, υποστηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.
Πως μπορώ να αλλάξω πάροχο και να έρθω στη We;! Πολύ εύκολα, μέσα από το We-Contract! Ακολούθησε τα βήματα εδώ και ολοκλήρωσε ηλεκτρονικά την αίτησή σου.
Ποιές είναι οι τρέχουσες προσφορές σας;! Σε αυτό το link θα βρεις αναλυτικά όλες τις προσφορές στα προγράμματα που παρέχουμε.
Άλλη ερώτηση / Call me back Γράψε μας το αίτημά σου και ένας εκπρόσωπός μας θα καλέσει άμεσα.


  Ψάχνεις κάτι άλλο;