Αρχική   /  /EUNICE POWER: Προσφέρει… «πράσινο φως» στις ελληνικές επιχειρήσεις

26 Ιουλίου Ιουλίου, 2019

Πράσινο Σήμα

EUNICE POWER: Προσφέρει… «πράσινο φως» στις ελληνικές επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις αναζητούν συνεχώς νέους τρόπους για να καταστούν περισσότερο βιώσιμες και η στροφή στην πράσινη ενέργεια αποτελεί την πλέον ανερχόμενη τάση παγκοσμίως. Ως θυγατρική του ελληνικού Ομίλου EUNICE ENERGY GROUP (EEG),  ο οποίος δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), η EUNICE POWER  δίνει στις επιχειρήσεις… «πράσινο φως» για να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος και να κατακτήσουν νέες, προσοδοφόρες αγορές!

Κάθε επιχείρηση που συμβάλλεται με τη EUNICE POWER λαμβάνει αυτόματα το «Πράσινο Σήμα», το οποίο πιστοποιεί, με τη «σφραγίδα» του ΔΑΠΕΕΠ (πρώην ΛΑΓΗΕ), ότι ο κάτοχός του κάνει χρήση ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η πιστοποίηση αυτή συνοδεύεται από πολλά και σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις. Επιλέγοντας 100% πράσινη ενέργεια καθιστά μια εταιρεία πιο ελκυστική τόσο στους καταναλωτές όσο και σε υψηλού προφίλ εργαζομένους. Ειδικότερα:

  • Η δημιουργία μιας αειφόρου εργασιακής κουλτούρας αποτελεί πόλο έλξης για νέα ταλέντα – το 62% των εργαζομένων που γεννήθηκαν στο τέλος της προηγούμενης χιλιετίας επιθυμούν να εργαστούν για μια επιχείρηση που θέλει να έχει θετικό αντίκτυπο, σύμφωνα με την έκθεση «The Revolution Values» της εταιρείας Global Tolerance το ​​
  • Η πράσινη ενέργεια αποδεικνύεται σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για επιχειρήσεις που πωλούν απευθείας στους καταναλωτές. Μια πρόσφατη διεθνής μελέτη της Unilever αποκάλυψε ότι το ένα τρίτο των καταναλωτών επιλέγουν να αγοράζουν από εμπορικά σήματα που κάνουν κοινωνικό ή περιβαλλοντικό καλό.

Συνολικά, εκτιμάται ότι υπάρχει διεθνώς μια δεξαμενή περίπου 1 τρισ. δολαρίων από την οποία μπορούν να αντλήσουν με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα οι εταιρείες που καθιστούν σαφή τα διαπιστευτήριά ως προς την αειφορία, μέσω επιλογών όπως η καθαρή ενέργεια!

Επιπλέον, έχοντας αποδεδειγμένα χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα μια μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις αλυσίδες εφοδιασμού των μεγάλων επιχειρήσεων και πολυεθνικών. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως εργάζονται για να ελαχιστοποιήσουν το αποτύπωμά τους σε CO2  και μέσω αυτού να προσελκύσουν καταναλωτές και να βελτιώσουν τη φήμη των εμπορικών σημάτων τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι μεγάλες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου όλο και περισσότερο επιλέγουν προμηθευτές που μπορούν να ταιριάζουν με τα δικά τους πράσινα διαπιστευτήρια και να αποδεικνύουν ενεργά τη δέσμευσή τους να μειώσουν το δικό τους αποτύπωμα άνθρακα.

Πράσινο πιστοποιητικό

Το «Πράσινο Σήμα» που χορηγεί σε όλους τους επιχειρηματικούς της πελάτες η EUNICE POWER πιστοποιεί ότι κάνουν χρήση ενέργειας που προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές.

Οι δυνατότητες επικοινωνίας κι αξιοποίησης αυτής της πιστοποίησης είναι ανεξάντλητες. Οι επιχειρηματικοί πελάτες της EUNICE POWER μπορούν να εμφανίζουν το «Πράσινο Σήμα»  στις συσκευασίες των προϊόντων τους, τα καταστήματά τους, στα οχήματα του στόλου τους και σε όλες τις δράσεις επικοινωνίας τους.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να απολαμβάνουν όλα τα πλεονεκτήματα της μετάβασης στην κατανάλωση πράσινης ενέργειας!

26 Ιουλίου Ιουλίου, 2019

Πράσινο Σήμα

«Πράσινο ρεύμα» στις τουριστικές επιχειρήσεις από τη EUNICE POWER

Αρχική   /  /«Πράσινο ρεύμα» στις τουριστικές επιχειρήσεις από τη EUNICE POWER

27 Ιουνίου Ιουνίου, 2019

Πράσινο Σήμα

«Πράσινο ρεύμα» στις τουριστικές επιχειρήσεις από τη EUNICE POWER

H EUNICE POWER ανοίγει νέους δρόμους στις τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα παρέχοντάς τους ανταγωνιστικά τιμολόγια, για να μειώσουν δραστικά το κόστος της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και παράλληλα, ΔΩΡΕΑΝ πιστοποίηση ότι κάνουν χρήση «πράσινης» ενέργειας!

Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες το 40% των τουριστών παγκοσμίως λαμβάνει σοβαρά υπόψη το πόσο φιλικό προς το περιβάλλον είναι ένα τουριστικό κατάλυμα και γενικά ένας προορισμός, όταν κάνει τα ταξιδιωτικά του σχέδια.

Οι εν λόγω μελέτες αναδεικνύει την ανερχόμενη τάση στην παγκόσμια τουριστική αγορά, σύμφωνα με την οποία η υιοθέτηση περιβαλλοντικά βιώσιμων πρακτικών συνιστά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και λόγος αναγνώρισης και επιβράβευσης από τουριστικούς θεσμούς και φορείς πιστοποίησης.

Το «Πράσινο Σήμα»

Κάθε επιχείρηση που συμβάλλεται με τη EUNICE POWER λαμβάνει αυτόματα το «Πράσινο Σήμα», το οποίο πιστοποιεί, με τη «σφραγίδα» του ΔΑΠΕΕΠ (πρώην ΛΑΓΗΕ), ότι ο κάτοχός του κάνει χρήση ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Με το «Πράσινο Σήμα» η EUNICE POWER παρέχει στις τουριστικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν ένα ισχυρότατο μέσο για να αναδείξουν το «πράσινο» προφίλ τους και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση των επισκεπτών.

Οι τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να τοποθετήσουν το «Πράσινο Σήμα»  της EUNICE POWER σε συσκευασίες προϊόντων, σε καταστήματα, σε οχήματα και σε όλες τις δράσεις επικοινωνίας τους.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να γίνουν πιο ελκυστικές σε ένα ολοένα αυξανόμενο ρεύμα επισκεπτών, που έχει  περιβαλλοντικές ανησυχίες.

Πρόκειται για επισκέπτες που ταξιδεύουν περισσότερο από το μέσο τουρίστα και έχουν μεγαλύτερη επιρροή μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ένας αυξανόμενος αριθμός μεγάλων οργανισμών η εταιρειών προσδιορίζει τη λειτουργία τους στην αγορά με γνώμονα την μείωση του ενεργειακού  τους αποτυπώματος ως  δείγμα της Κοινωνικής Εταιρικής τους Ευθύνης .

Στα πλαίσια αυτά όλο και περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες εμπλουτίζουν τα προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με δράσεις και δραστηριότητες προστασίας του περιβάλλοντος, διαφοροποιώντας το τουριστικό τους προϊόν ώστε να καλύπτει τις ανησυχίες ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου κοινού.

Ως ηγέτης του ρεύματος της «πράσινης» ενέργειας στην Ελλάδα, η EUNICE POWER, με την υποστήριξη του Ομίλου EUNICE ENERGY GROUP (EEG), έρχεται να προσφέρει εδώ και τώρα πρωτοποριακές λύσεις και τεχνογνωσία στις επιχειρήσεις του κλάδου Τουρισμού.

27 Ιουνίου Ιουνίου, 2019

Πράσινο Σήμα

Πώς θα ωφεληθείτε από την αλλαγή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος

Αρχική   /  /EUNICE POWER: «Πράσινο» διαβατήριο για υψηλά κέρδη

30 Μαΐου Μαΐου, 2019

Πράσινο Σήμα

EUNICE POWER: «Πράσινο» διαβατήριο για υψηλά κέρδη

Από την παροχή υπηρεσιών και τη μεταποίηση μέχρι την αγροτική παραγωγή, η EUNICE POWER λύνει τα… χέρια των επιχειρήσεων παρέχοντάς τους όχι μόνο φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα που μειώνει σημαντικά το λειτουργικό τους κόστος, αλλά επιπροσθέτως με την απόκτηση  του «Πράσινου Σήματος» και ένα… διαβατήριο για νέες απαιτητικές αγορές.

Μια επιχείρηση επιλέγοντας τη EUNICE POWER, θυγατρική του ελληνικού ομίλου EUNICE ENERGY GROUP (EEG),  που δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), αποκτά πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα:

Μείωση έως 50% στο κόστος:

Η EUNICE POWER προσφέρει ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πακέτα σε σύγκριση με αυτά του βασικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα συμβάλλοντας στην σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους παραγωγής των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα:

Mε τα προγράμματα GREEN BUSINESS 21 και GREEN BUSINESS 21 LOW, που είναι σχεδιασμένα για γραφεία, καταστήματα, μικρές βιοτεχνίες και άλλες επιχειρήσεις με εγκατεστημένη ισχύ έως 25 kVA, το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος είναι 13% χαμηλότερο.

Με το πρόγραμμα GREEN BUSINESS 22, σχεδιασμένο για εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές με εγκατεστημένη ισχύ από 25 μέχρι 250 kVA, η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει μέχρι και το 50%!

Στην περίπτωση που η κατανάλωση ηλεκτρικού συνδυαστεί με αυτοπαραγωγή ενέργειας τότε τα οφέλη για μια επιχείρηση πολλαπλασιάζονται.

Η EUNICE POWER – σε συνεργασία με τον Όμιλο EUNICE ENERGY GROUP (EEG)– μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις αυτοπαραγωγής, οι οποίες μπορούν να μετατρέψουν τη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από δαπάνη, σε έσοδο!

Πράσινο πιστοποιητικό:

Μαζί με τα ανταγωνιστικά της τιμολόγια, η EUNICE POWER παρέχει στις επιχειρήσεις το «Πράσινο Σήμα».

Το σήμα αυτό, με τη «σφραγίδα» του ΛΑΓΗΕ, πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κάνει χρήση ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Οι επιχειρήσεις – πελάτες της EUNICE POWER μπορούν να το χρησιμοποιήσουν στις συσκευασίες των προϊόντων τους, στα καταστήματά τους, στα οχήματα τους και να το χρησιμοποιήσουν σε όλες τις δράσεις επικοινωνίας τους.

Έρευνες αποδεικνύουν ότι σε μεγάλο ποσοστό οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι ακόμα να πληρώσουν περισσότερα για προϊόντα και υπηρεσίες, που πιστοποιημένα παράγονται με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους .

Επομένως, με τη EUNICE POWER μια επιχείρηση  μειώνει  το ενεργειακό της κόστος, βελτιώνει σημαντικά το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα,  συμβάλλει  στην ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, και διαφοροποιεί τα προϊόντα της προσδίδοντας σημαντική  κοινωνική προστιθέμενη αξία.

30 Μαΐου Μαΐου, 2019

Πράσινο Σήμα

Πράσινη ενέργεια: Ασπίδα προστασίας στην κλιματική αλλαγή

Γεια σου! Ρώτησε μας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Eunice Power ή ό,τι άλλο θες!
Μπορώ να λαμβάνω εκκαθαριστικό λογαριασμό κάθε μήνα;! Στη We Energy, σου παρέχουμε τη δυνατότητα να λαμβάνεις μηνιαίο εκκαθαριστικό λογαριασμό συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.
Που μπορώ να αναγγείλω τυχούσες βλάβες στην εγκατάστασή μου;! Μπορείς να αναγγείλεις τη βλάβη σου μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΔΕΔΔΗΕ: link ή τηλεφωνικά στο 11500.
Πως μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας;! Μπορείς να μας καλέσεις τηλεφωνικά στο 210 7294512, ή να μας στείλεις email στο customers@eunice-power.gr
Τι σημαίνει 100% καθαρή, πράσινη ενέργεια;! Στη We Energy παράγουμε ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές. Επιλέγοντας τη We Energy, επιλέγεις πιστοποιημένα καθαρή, πράσινη ηλεκτρική ενέργεια για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, υποστηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.
Πως μπορώ να αλλάξω πάροχο και να έρθω στη We;! Πολύ εύκολα, μέσα από το We-Contract! Ακολούθησε τα βήματα εδώ και ολοκλήρωσε ηλεκτρονικά την αίτησή σου.
Ποιές είναι οι τρέχουσες προσφορές σας;! Σε αυτό το link θα βρεις αναλυτικά όλες τις προσφορές στα προγράμματα που παρέχουμε.
Άλλη ερώτηση / Call me back Γράψε μας το αίτημά σου και ένας εκπρόσωπός μας θα καλέσει άμεσα.


    Ψάχνεις κάτι άλλο;