Αρχική   /  /EUNICE POWER: Το πιο «πράσινο» ενεργειακό μείγμα στην Ελλάδα!

9 Οκτωβρίου Οκτωβρίου, 2019

Πράσινη Ενέργεια

EUNICE POWER: Το πιο «πράσινο» ενεργειακό μείγμα στην Ελλάδα!

Εξαιρετικά υψηλή επίδοση, που την κατατάσσει στην κορυφή της ελληνικής ενεργειακής αγοράς,  όσον αφορά στη σύνθεση του ενεργειακού της μείγματος πέτυχε το 2018 η EUNICE POWER, μέλος του ενεργειακού Ομίλου EUNICE ENERGY GROUP (EEG),  πιστοποιώντας με τον πλέον επίσημο τρόπο την πρωτοκαθεδρία της, ως προμηθευτής «πράσινης» ενέργειας και επιβεβαιώνοντας για άλλη μία φορά την ποιοτική και περιβαλλοντική της ταυτότητα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της έκθεσης για το ενεργειακό μείγμα του 2018, που δημοσιοποιήθηκε από τον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης,  το 81,3% της ηλεκτρικής ενέργειας που διέθεσε η EUNICE POWER στους πελάτες της προήλθε από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Το υπόλοιπο 18,7% θα μπορούσε να διατεθεί από τηEUNICE POWER ως πράσινη ενέργεια, αν απαιτούνταν από τους πελάτες.

Την πρωτιά στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών των πελατών της σε ηλεκτρική ενέργεια κατέκτησε η EUNICE POWER (EUNICE TRADING) το 2018, καθώς το 81.3% της διατεθείσας ηλεκτρικής ενέργειας προήλθε από Αιολικούς και Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς του Ομίλου EEG, έναντι 12,38 % που είναι η συμμετοχή των αιολικών πάρκων στο συνολικό μείγμα παραγωγής της χώρας και περίπου 31,7%, που είναι η συμμετοχή όλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα αποτελέσματα αυτά ανακοινώνονται κάθε χρόνο για όλες τις εταιρείες προμήθειας ρεύματος, καθώς επίσης και για το εθνικό ενεργειακό μείγμα ξεχωριστά.

Εγγυήσεις Προέλευσης

Η εξαιρετική αυτή επίδοση της EUNICE POWER αντανακλά την υψηλή ποσότητα έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης (Guarantees of Origin- GoO/GO) προς εταιρικούς πελάτες.

Η Εγγύηση Προέλευσης είναι ένα ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται για 1MWh ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ) ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), φέρει το σύνολο της πληροφορίας που αφορά την παραγωγή της και έχει διάρκεια ζωής δώδεκα μήνες.

Οι κανόνες για την έκδοση και τη διαχείριση των Εγγυήσεων Προέλευσης ορίστηκαν με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/28/ΕΚ, ενώ η Οδηγία 2012/27/ΕΕ περιέλαβε στο καθεστώς των Ε.Π. την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ΣΗΘΥΑ. Ο θεσμός ενισχύθηκε και επεκτάθηκε στο βιοαέριο, συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου, με την Οδηγία 2018/2001/ΕΕ, η προθεσμία μεταφοράς της οποίας στο εθνικό δίκαιο είναι η 30η Ιουνίου 2021.

Καθαρή Ενέργεια

Οι προμηθευτές ενέργειας, όπως η EUNICE POWER, εξασφαλίζουν Εγγυήσεις Προέλευσης αυτής της ενέργειας από ηλεκτροπαραγωγούς ΑΠΕ και στη συνέχεια τις μεταβιβάσουν σε εταιρικούς και βιομηχανικούς τους πελάτες.

Σκοπός των Εγγυήσεων Προέλευσης είναι η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον τελικό καταναλωτή μέσω της απόδειξης της προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει.

Με άλλα λόγια, οι Εγγυήσεις Προέλευσης  πιστοποιούν ότι συγκεκριμένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται σε μια επιχείρηση μέσα στο διάστημα ενός έτους, αντιστοιχεί σε ισόποση ενέργεια προερχόμενη από Ανανεώσιμες Πηγές, όπως ο ήλιος και ο άνεμος.

Με αυτόν τον τρόπο, μία επιχείρηση, ένα εργοστάσιο ή ένας οικιακός καταναλωτής, παρά το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις του ή η οικία του τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια από το ίδιο (δημόσιο) δίκτυο με όλους τους υπόλοιπους καταναλωτές, μπορεί να γνωρίζει ότι η ενέργειά του προέρχεται από συγκεκριμένη πηγή (υδροηλεκτρικό σταθμό, αιολικό πάρκο, φωτοβολταϊκό) και με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (από μη επιδοτούμενο σταθμό, νέα επένδυση, εγκατεστημένο σε τοποθεσία της προτίμησής του κ.λπ.).

Επίσης, στην περίπτωση των εταιρικών πελατών, μπορεί να χρησιμοποιήσει την πληροφορία για:

  • πιστοποίηση μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα
  • δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με άξονα την ενίσχυση του «πράσινου» προφίλ της επιχείρησης
  • διαφήμιση και προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχει σε κοινό που ευαισθητοποιείται σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Πράσινο Σήμα

Η EUNICE POWER παρέχει Εγγυήσεις Προέλευσης, για ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από το μητρικό Όμιλο EEG, τον πρώτο Ελληνικό Όμιλο που παράγει και διαθέτει ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από Ανανεώσιμες Πηγές, μέσα από ιδιόκτητα αιολικά και ηλιακά πάρκα σε όλη την Ελλάδα.

Μαζί με τα ανταγωνιστικά της τιμολόγια και με την υποστήριξη του Ομίλου EEG, η EUNICE POWER παρέχει ΔΩΡΕΑΝ το «Πράσινο Σήμα». Το σήμα αυτό πιστοποιεί με τη «σφραγίδα» του ΔΑΠΕΕΠ, ότι ο κάτοχός του κάνει χρήσει ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

ενεργειακό μείγμα παραγωγής 2018

9 Οκτωβρίου Οκτωβρίου, 2019

Πράσινη Ενέργεια

Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου: Η πρώτη «Πράσινη» Γέφυρα στον κόσμο με τη σφραγίδα της EUNICE POWER και της BLINK

Γεια σου! Ρώτησε μας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Eunice Power ή ό,τι άλλο θες!
Μπορώ να λαμβάνω εκκαθαριστικό λογαριασμό κάθε μήνα;! Στη We Energy, σου παρέχουμε τη δυνατότητα να λαμβάνεις μηνιαίο εκκαθαριστικό λογαριασμό συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.
Που μπορώ να αναγγείλω τυχούσες βλάβες στην εγκατάστασή μου;! Μπορείς να αναγγείλεις τη βλάβη σου μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΔΕΔΔΗΕ: link ή τηλεφωνικά στο 11500.
Πως μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας;! Μπορείς να μας καλέσεις τηλεφωνικά στο 210 7294512, ή να μας στείλεις email στο customers@eunice-power.gr
Τι σημαίνει 100% καθαρή, πράσινη ενέργεια;! Στη We Energy παράγουμε ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές. Επιλέγοντας τη We Energy, επιλέγεις πιστοποιημένα καθαρή, πράσινη ηλεκτρική ενέργεια για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, υποστηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.
Πως μπορώ να αλλάξω πάροχο και να έρθω στη We;! Πολύ εύκολα, μέσα από το We-Contract! Ακολούθησε τα βήματα εδώ και ολοκλήρωσε ηλεκτρονικά την αίτησή σου.
Ποιές είναι οι τρέχουσες προσφορές σας;! Σε αυτό το link θα βρεις αναλυτικά όλες τις προσφορές στα προγράμματα που παρέχουμε.
Άλλη ερώτηση / Call me back Γράψε μας το αίτημά σου και ένας εκπρόσωπός μας θα καλέσει άμεσα.


    Ψάχνεις κάτι άλλο;